zorunluluk sözcüğünün eş anlamlısı nedir ?


zorunluluk kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Zorunluk , Iztırar , Zaruret , Mecburiyet

<< zorunluk zr >>


zorunluluk kelimesi nasıl okunur?android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te zorunluluk kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te 2 sayfa içerik bulunmaktadır.

  1. 1- Olayların iç özlerindeki düzenlilik, yasalılık ve yapı gereği, belli koşullar altında ortaya çıkması kaçınılmaz olan şey. nn2- insanın doğa ve toplumun nesnel yasalarına bağımlı olması durumu.
  2. zorunluluk, insani davranışları baskı ve şiddet ile şekillendirilmesidir*. ağlamak, gülmek, sevmek vs. gibi haller zorunluluk dışındaki hallerdir. zorla güzellik olmayacağı gibi zorla ağlamak sevmek de olmaz.
  3. yapmak durumdan bırakılan şeydir. adama değişik şeyler yaptırabilir.nn (bkz: kurtlar vadisi ni izliyorum gözlerim kapalı)
  4. sürekliliği halinde kişiyi,kişiliksizleştiren durumdur...
  5. her şekilde insanı kurşun gibi ağırlaştırandır. hevesin katilidir, haksızlık birincisiyse bu da ikincidir, üçüncü de çevrenizdeki asalak beyinlerdir, bunlar birleşince en baba intihar şevkini oluştururlar.
  6. Başka türlü olamayan, olumsal olmayan ya da olmaması olanaklı olmayan durum; olduğundan başka türlü olamayacak olma durumunu dillendiren, olduğundan başka türlü olmanın mantıksal bakımdan olanaksızlığını dile getiren felsefi ulam. Öte yandan, mantık diliyle söylendiğinde, bir önerme yanlışlanamıyor ise zorunlu demektir. Bu tür önermeler yanlışlığı düşünülemez, değillemesi de çelişik olan, bu nedenle de doğrulukları zorunlu olan önermelerdir. Şeylerin gerçekte olmadığı ama olabileceği birçok olanaklı durum tasarlanabilir. Eğer bir önerme tasarlanan olanaklı durumların hepsi için doğru ise o önermeye bütün olanaklı dünyalarda doğru ya da zorunlu önerme denir.nnBöyle bir önermenin belli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle sözü edilen önerme sözdizim kurallarına öyle uymalıdır ki o önermenin yanlış olduğunun söylenmesi biçimsel olarak çelişik olsun. Öte yandan bu türden bir önerme belli anlambilgisel koşulları da sağlamalıdır; yani bütün olanaklı dünyalarda bu önerme doğru, bu önermenin değili ise yanlış olmalıdır. Bu anlambilgisel koşullar öncelikle Leibniz’ce önerilmiş, Wittgenstein ile Carnap’ça gözden geçirilmiş, 1960’ lardaysa Kripke, Hintikka, Lewis gibi düşünürler tarafından olanaklı dünyalar kuramı olarak geliştirilmiştir.nnSözü edilen zorunluluk ilkesini dünyaya uyguladığımızda ise olayların belli bir nedensellik içinde ilerlediği ve olayların olduklarından başka türlü olamayacağı anlamı çıkar. Olaylar zamanda nedensel bir sıralılık ile varolmaktadır ve de bunun önüne geçilemez yollu belirlenimci düşünce evrenin önceden düzenlendiği, belirlendiği tasarımına dayanmaktadır. Böyle bir düşünce ise kuşkusuz özgür istenç, özgür seçim gibi konularda apaçık sorunlar doğurmaktadır ve bunları kabul etmemektedir.nnkaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Zorunluluk
  7. mecburiyetler bütünü.
  8. ahmet eğer yaşıyorsa, ölmek zorundadır. ahmet eğer bir toplumda yaşıyorsa, gelenekselleşmeli ve belli kurallara uymak zorundadır. hayatın her alanında zorunluluklar karşımızdadır. ölümü pozitif bir zorunluluk kabul edersek, topluma atıfta bulunan zorunluluğu negatif zorunluluk kalıbına sokabiliriz.
  9. olmaması gerekendir. nbi yerde bir şeylerden bıkkınlık duyulup yine de yapılıyorsa orada zorunluluk hissiyatı vardır.
  10. zorunluluk, sorumluluk gerektirir.

senin zorunluluk kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap