ataerkil sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?


ataerkil kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : anaerkil

<< ast ati >>

android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te anaerkil kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te yaklaşık 3 sayfa içerik bulunmaktadır.

 1. erkek egemenliğinin hakim olduğu toplum yada gruplara verilen ad.
 2. Ata erki temeline dayanan,pederşahi,patriarkal.
 3. erkek egemen anlamındaki kelime. ilkel toplum doneminden sonraki insanlık tarihi boyunca varolan baskın toplumsal cinsiyet faktorune verilen isim.
 4. son kararı babaların verdiği aile hiyerarşisi.
 5. zamanla mantıklı bir sonuç alınamadığının farkına varılmasından sonra eşitlikçi bir yapı ile yer değiştiren olgu
 6. tüm yetkilerin tek bir birime yani babaya baglı oldugu bir aile sistemidir.
 7. erkek egemenliğine dayalı tipik ve ortalama türk ailesi yönetim biçimidir. aile meclisinin (!) başkanı babadır. babadan sonra ailenin diğer büyük erkeği gelir. özetle, evdeki dişil nüfus erkek nüfusun otoritesi altındadır.
 8. erkeğin kadını köle gibi kullanması, cinsellik başta onu sadece kendi istek ve arzuları istikametinde sömürmesi, aile içinde 'dediğim dedik, astığım astık, kestiğim kestik, çaldığım düdük' mantığını yansıtır bir yönetim modeline sahip olan aile yapısı.
 9. baba bağının önem kazandığı aile ve toplum düzeni; erkek, sınırsız bir üstünlük edinerek aileyi ve toplumu yönetmiştir; kendine işçi olabilecek ve çocuk doğuracak çok sayıda kadınla evlenme hakkına sahiptir; isim ve ünvanlar babanın babasından çocuklara geçer; ataerkil düzen çok sayıda toplumda hala geçerlidir. (bkz: patriarkal)
 10. (bkz: patriarka)
 11. baba oteritesini esas alan topluluk.
 12. baba çok iyi bir adil ve doğru yönetim özelliğine sahip değilse babanızdan tiksinmenize neden olabilecek bir sistemdir çünkü son söz ondan çıkacağından her kararı kendine göre doğru olmasına rağmen size uymayabilir.
 13. demokrasinin ilkelerine tamamen aykırı bir olgudur. demokrasinin düzgün işlememesinin başlıca nedenleri arasında gösterilebilir. ülkemizde dilek, öneri, şikayet yollarıyla siyasi hayata katılım hakkı varken 'padişahın sözünün üzerine söz söylememe' alışkanlığı nedeniyle insanlar sadece seçimden seçime siyasi hayata katılmaktadırlar. bu da ataerkil toplumların demokrasiyi benimsemeleri için tâbi olmayı bırakarak söz sahibi olmak istemeleri gerekmektedir.
 14. otoerkilin toplum kamuflajı giyinmiş hali.
 15. erkek egomanyasının küçük ya da büyük gruplar üstünde egemen olmasıdır. Son kararın veya direk olarak kendi uygulamasının erkeğin temelinde gerçekleştiği olgudur.
 16. baba ailesi de denilebilen bu tarz ailelerde er kişisi otoriteyi dinden alır .
 17. otoritenin tamamiyle erkek kişisine ait olması.
 18. evet maalesef toplum yapımızda ataerkildir eski toprak ve günümzde dahil anne babalar özellikle anneler erkek çocuklarını evin 2,reisi gibi görürler ama unutulmamalıdır ki bunu yapanlarda kadınlardır.
 19. saat gibi tıkır tıkır çalışan bir sistemdir. homini gırtlak, pufidi kandil, tumba yatak. güzeldir ama bir sistem değildir.
 20. erkeklerin kadınlara, büyük erkeklerin küçük erkeklere göre daha üst konumda olduğu toplum yapısıdır.
 21. Bu modelde soy, babaya dayandırılır. Kız ve erkek çocuklar, büyük babalarının, amcalarının ve amcalarının çocuklarının soy grubuna dâhildirler. Aile, ocak denilen bir evde oturur. Ataerkil ailede baba, otoritesini dinden almaktadır; atalarının kurmuş olduğu ocağı ve gelenekleri sürdürmekle yükümlüdür. Ataerkil ailenin birincil görevi, bu ateşi söndürmeyecek bir erkek çocuğa sahip olmaktır. Baba, ailenin bütün mallarının sahibidir. Mülk bölünmez ve onları dilediği gibi kullanır. Baba, çok kadınla evlenebilir. kaynak: prof. dr. veysel bozkurt
 22. Sosyologlar ataerkil ailenin oluşumunda etki eden faktörleri: * Manizm (Ata dini), * Kapalı ev ekonomisi ve * Devlet otoritesinin olmaması ya da zayıflığı şeklinde sıralamaktadırlar. kaynak: prof. dr. veysel bozkurt
 23. erkeklerin dünyayı tarladan medeniyeti inşa ettiği 21. yüzyılda olması gereken efsanevi toplum yapısı. bu gün yemek yapmaktan ve kpss'den atama beklemekten başka bir iş yapmayan kadınlarımızı hak ettikleri yerlere koymalıyız.
 24. belki de demokrasinin ardından ne olduğu anlaşılamadan kullanılan ikinci kelimedir.
 25. Bana yakıştırılabilecek bir sıfat. Gelenekçi.

senin ataerkil kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap