azalmak sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?


azalmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : çoğalmak

<< azalma azamet >>

android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te çoğalmak kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te yaklaşık 1 sayfa içerik bulunmaktadır.

  1. menfi durumları entry dı$ına iterek açıklarsam, taraflı ve aynı zamanda da kendi ilgi alanımı aydınlatma derdinde olursam $öyle derim ki; artmak isterken giderek daha da azalmak, küçülmek büyüme ate$iyle kavrulurken, çevreyi geni$letirken yarıçapı arttıramamak berbat bir olay/his. keskin bir miyasmanın mütemadiyen eprittiği bir ruh giysisi içinde duygusal hematomlara gark oluyor insan ki$i. çevresel mesajların toplandığı poste restante'ı kırmak istiyor çoğu sefer, zamandan ve mekândan sıyrılmak arzusu sarıyor onu ve azalmaktan korkmaya ba$lıyor. korku boyut deği$tirip de bireysel bir çatı$maya dönü$tüğünde ise azalma korkusuyla kat be kat daha çürümeye ba$lıyor insan olan. azalmak, potansiyel yitimiyle de ba$ gösterebilen kanamalı bir hastalık. duygusal yollarla bula$ıyor.
  2. miktarın, eksi yönde ivme kazanması.
  3. azalmak= değere binme, değerlileşme.

senin azalmak kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap