evrim sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?


evrim kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : devrim

<< evli evvel >>

android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te devrim kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te yaklaşık 9 sayfa içerik bulunmaktadır.

 1. (bkz: biyoloji) de okutulan geçmesi zor bir ders.
 2. 2 hafta evvel bakırköy carusel'e gittiğimde 500 milyon yıllık fosillerin bugünkü canlılarla tamamen aynı olduğunu gözlerimle gördüm. yazık insanlar hala maymun olduklarını iddia ediyorlar ve bunu entellektüellik adına, bilgelik adına yapıyorlar. komik... bir zamanlar bilim adamları sözde maymun-insan arası canlı fosili bulduklarını iddia etmişler ve yankı uyandırmışlar. yapılan incelemeler sonucunda fosilin sahte olduğu anlaşılmış. ne demiştik, (bkz: tahsil cehaleti alır maymunluk baki kalır)
 3. (bkz: evrim teorisi) (bkz: evrim teorisinin molekuler duzeyde ıspatı)
 4. aynı zaman da bir erkek ismi..
 5. Hayatın koşurturmacası içerisinde Ne Kendimizin; Ne de çevremizdeki Mükemmeliklerin farkına varamıyoruz... Şöyle düşünün. Kainatta Nekadar farklı Madde varsa O kadar da farklı Lezzetler var.. Zevk yada Acı veren; Güzel yada Çirkin... Ve 4-5 Cm2 lik bi alet ile bunların hepsini birbirinden ayırtedebiliyoruz... işte Mucize arayanlar önce kendilerindeki bu mucizeye baksınlar..... Ya bunu Tabiata ve Tesadüfe verecekler; Yada ALLAH a... Tabiat ve tesadüfe vermek; Bu Tecelliyi Esma-i ilahiyi Evrimle v.s. açıklamaya çalışmak ne kadar akıldan uzak bi yol... Bu Kainatta Cenab-ı Hak En ufak bir müdaheleyi bile kabul etmez.. Nasıl olurda yaradılış gibi bir mükemmellik tabiata, tesadüfe ve Akıl ve şuurdan uzak atomlara verilebilir... Kısaca Evrim Teorisi saçmalıktan ibaret.
 6. http://www.komikaze.net/k...rder=1&komikazed=1751
 7. (bkz: evrim akın)
 8. (#723804)
 9. (bkz: şerife evrim kaya)
 10. (#727148)
 11. çevremize baktığımızda hayvanlar üzerinde kolaylıkla görebildiğimiz,çevre ve iklim şartlarına göre bulunduğu yere göre özde tek olan bir hayvan ın 10 larca çeşidi olması gibi doğal bişi.
 12. aynı zamanda şirin bir kız ismidir.
 13. şirin/delikanlı * bir erkek ismidir de aynı zamanda.
 14. charles darwin denilen bilim adamının ortaya attığı tamamen uydurma hayali bir kavramdır.yıllar önce amerika'da araştırma yapan öğrencilerden birinin bir protein üretmeyi başarmasıyla darwin evrim teorisinin doğruluğunu ispatladığını sanmıştır fakat çok gecikmeden bu proteinin doğal koşullara dayanamadığını görmüştür ama yılmadan palavralarını sürdürmüştür.ne var ki hiç bir canlı türü diğerinin zamanla değişime uğramasıyla ortaya çıkmaz.bizim maymunla aramızda evrim bağlamında birşey olsaydı bizim maymuna dönüşmemiz gerekirdi.çünkü dört ayaklılık doğada bir avantajdır ve maymunun insana evrimleşmesi bu yüzden doğal şartlarda imkansızdır.darwinin tek doğru bildiği şey doğal seleksiyondur.doğal seleksiyon tek kelimeyle şunu açıklar:'güçlü olan yaşar'
 15. (bkz: evrim yaşamın tek gerçeğidir) * *
 16. biyoloji hocamın ister inanın ister inanmayın diye başladığı ders konusu. *
 17. sözlükte iki tur attıktan sonra insanın inanası geldiği teori.
 18. yavaş yavaş meydana gelen değişme,tekamül.
 19. kuyuya atılan taştır.
 20. http://www.ntvmsnbc.com/news/416802.asp
 21. (bkz: mutasyon)
 22. Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde gelişmesi. De­ğişme ya da oluş türlerinden biri olarak, ağır ağır, yavaş yavaş, farkına bile varılmadan gerçekleşen değişim.. biyolojide, canlı varlıkların yeryüzünün tarihi boyunca geçirdikleri dönüşümlerin tümü. Canlı varlıklar ve doğal çevreleri söz konusu olduğunda, canlılara ve kalıntılarına ilişkin empirik gözlemden çıkan bir sonuç olarak, basitten karmaşığa, homojenlikten heterojenliğe geçiş süreci. işte bu bağlamda, biyolojide çeşitli hay­van ve bitki türlerinin daha önceki zaman­larda yaşamış hayvan ve bitki türlerinden türediklerini ve bu türler arasındaki farklı­lıkların kuşaklar boşunca ve uzun bir zaman dilimi içinde, aşama aşama geçirilen deği­şikliklerden kaynaklandığını öne süren teo­riye, tüm hayvan ve bitki türlerinin birbirle­rinden türediklerini ve bundan dolayı, canlı­lar dünyasında bir kesinti ya da kopukluk olmadığını savunan kurama evrim teorisi denmektedir. Buna mukabil, yalnızca bir gelişme süre­cinin ürünleri olarak görülen olgu sınıflarına ilişkin araştırmada kullanılan ve esas işlevi, 1- Gelişme sürecinin temel adım ya da evre­lerini göstermek ve 2- Gelişme sürecinde yer alan evreleri meydana getiren çeşitli değiş­melerin nedenlerini ortaya koymak olan yönteme evrim yöntemi adı verilmektedir. Düzen, değişme ve ilerlemeyi içeren evrim kavramı canlı organizma için kulla­nıldığında, mutasyon ve doğal ayıklanma yoluyla gerçekleşen değişimi ifade eder. işte buradan hareketle, bir organizmanın ge­lişimiyle insan toplumunun gelişimi arasın­da bir analoji kurulmuş ve başta, Sain ­Simon, Comte, Spencer ve Marx gibi düşünürler bir toplumsal evrimden söz etmişlerdir.
 23. Evrimin iki ana anlamı var. 1.si biyoloji çerçevesinde. 2.sinde de çağdaş küresel medeniyetin iki ayağından birini teşkil etmektedir. Kültür felsefesine geçtiğin vakit evrimi göz ardı edemezsin. Evrim merkezi bir konumdadır. (bkz: teoman duralı)
 24. bir erkek ismi. aklımda hep bu isme sahip kişi ile özdeş kaldı görüntüsü, lacivert mavi gözler, siyah saçlar, her mevsim bronz ten. devrim ismi ile bağlantısı var mıdır ortaokuldan beri çözemedim ama güzel isimdir. hele başında ozan'ı varsa.
 25. evrim kuran a aykırı değildir. aksine evrim mekanizmasında görülen zeka, allah ın varlığının bir kanıtıdır. yağmuru allah ın yağdırdığına inandığı halde bulutu inkar etmeyen, depremi allah ın yarattığına inandığı halde fay hattını inkar etmeyen, kendisini allah ın yarattığına inandığı halde anne-babasını inkar etmeyen klasik bir müslüman nedense * * insanın oluşumuna kadar varan neden sonuç zincirinin halkalarını barındıran evrim mekanizmasını inkar etme eğilimindedir. kuran ı incelediğimizde evrimi inkar etmemizi gerektirecek bir durumun olmadığını, hatta evrime dair işaretler bulunduğunu görürüz. ayetlere baktığımızda allah insanı yaratmaya balçıktan başlıyor, onu üreme yoluyla soyunu devam ettiren canlılara eviriyor, son aşamada ise homo sapiens olarak son şeklini verip, ilahi program olan ruhu, bilme yeteneğini ve bilinci, görme duyma ve bunları anlamlandırma fonksiyonunu yerine getirecebilecek beyni veriyor: Secde 7 O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. insanın yaratılışına balçıktan başladı. Secde 8 Sonra onun soyunu bayağı bir sudan devam ettirdi. Secde 9 Sonra onu biçimlendirip ona ruhundan üfledi. Size işitme ve görme yeteneği ile beyinler verdi; siz pek seyrek şükrediyorsunuz. dikkat ederseniz allah ın ruhundan üflemesi, üreme yoluyla soylarını devam ettiren canlılar olmalarından daha sonra gerçekleşiyor. altta vereceğim iki ayet grubunu karşılaştırdığımızda allah ın ruhundan üflemesi diye tabir edilen olayın, insana bilme ve bilinç yeteneği verilmesi olduğunu çıkarsayabiliyoruz: Hicr 28 Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım." Hicr 29 "Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!" Hicr 30 Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Hicr 31 Fakat iblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Bakara 30 Rabbin, meleklere şöyle demişti: "Yeryüzüne bir halife yerleştireceğim." Melekler de: "Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve mutlak otoriteni onaylıyoruz," dediler. "Bilmediğinizi Ben bilirim," dedi. Bakara 31 Adem'e tüm isimleri (nitelemeleri) öğretti, sonra onları meleklere sunup, "Doğru iseniz, şunların isimlerini (özelliklerini, niteliklerini) siz bana bildirin," dedi. Bakara 32 Dediler: "Sen Yücesin, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Sen Bilensin, Bilgesin." Bakara 33 Dedi: "Adem! Onların isimlerini şunlara haber ver." isimlerini onlara haber verince, "Size, yerin ve göklerin sırlarını biliyorum, açıkladığınızı da gizlediğinizi de biliyorum dememiş miydim," dedi. Bakara 34 Meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. iblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti. devamı tembelliğe övgü de.

senin evrim kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap