gelir sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?


gelir kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : gider

<< gelecek geliş >>

android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te gider kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te yaklaşık 7 sayfa içerik bulunmaktadır.

  1. bir iş karşılığı elde edilen bedel. (bkz: maas), (bkz: aylik), (bkz: yevmiye).
  2. bir kişinin ya da nesnenin geleceğinden emin olunduğunda söylenebilecek, ender kelime...(bkz: gelir gider)
  3. bir gun gider olacak olmasi cogu zaman aci vericidir..
  4. irat
  5. (bkz: hasılat)
  6. (bkz: gelir duzeyi)
  7. i$letmenın faaliyetleri sonucunda mal ya da hizmetlerden elde ettiği parasal tutardır.. i$letme için dü$ünmez ve bireysel olarak dü$ünürsek, mesela bir ev sahibinin kiraladığı evden aldığı ücret onun geliridir..
  8. (bkz: gelirli şiir)
  9. fethullah gülen hocaefendi'nin bir şiiri.ne gelirse bize dâhilden gelir,haddini bilmeyen câhilden gelir.mefsedet taşıp da aldı her yanı,hem dağ-tepe hem de sâhilden gelir.dudağına geldi milletin canı,çıkacak canlar azrâil’den gelir.millet perişan, ahâli derbeder,idâre bilmez nâehilden gelir.nesiller adına yaşanan keder,bazen gençten, bazen kâhilden gelir.aldatma, hıyânet bir mergûb metâ,kimi soysuz, kimi asilden gelir.hayâya ve edebe artık elvedâ,öteler bilmeyen gâfilden gelir.deliler sanma ki tımarhânede,delilik bize hep âkilden gelir.küfre yollar açık hemen her yerde,kimi câhil, kimi âlimden gelir.
  10. bir kişinin giderleri ve tasarruflarını oluşturan bütün.

senin gelir kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap