merhaba sözcüğünün zıt anlamlısı nedir ?


merhaba kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : elveda

<< memur merhametli >>

android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te elveda kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te yaklaşık 1 sayfa içerik bulunmaktadır.

 1. konuşmaların başlangıçında söylenen ilk kelimedir yerine bazen selam olarakta giriş yapılır
 2. tikkyce:meribaaağ
 3. (bkz: selam) (bkz: hi)
 4. ileşimin en güzel başlangıcı kelime..(benden size zarar gelmez)
 5. bir cem karaca şarkısı.
 6. güzel bir ozan arif şiridir. selamunaleykum gönüldaşlarım merhaba merhaba yine merhaba analar babalar can gardaşlarım merhaba merhaba yine merhaba birliğiniz ne muhteşem ne ala bu birlikle göğüslenir her bela sohbetime başlamadan evvela merhaba merhaba yine merhaba Onsekizbin Alemleri yaratan Allah'ın Aşkıyla yüreği atan, Ey iman sembolü, ey ehl-i vatan, Merhaba Merhaba Yine merhaba hazerde seferde hep duacılar onun için bizi yıkmaz acılar iffet abidesi nazlı bacılar merhaba merhaba yine merhaba küçük diye onları mı takarım ne derlerse emir deyu yaparım çocukların gözlerinden öperim merhaba merhaba yine merhaba gençlere bak nurlu nurlu yüzlere gözlere bak çakmak gibi gözlere ozan arif kurban olsun sizlere merhaba merhaba yine merhaba
 7. Yağmur yağsın isterdim bu sabah Merhaba soylu sevdam merhaba ipil ipil düşşün betona Merhaba sevgili vatan merhaba Ve uçuk gece guvercini Nazlı nazlı uçsun buluta merhaba Bütün sabahların bu saati En fazla sevdiğim vakit Son kez merhaba Ahmet Kaya nın seslendirdiği güzel bir şarkı.
 8. ahmed arif şiiri.. Gün açar, Karın verir yağmurlu toprak. incesu Deresi, merhaba. Saçakta serçeler daha çılgındır, Bulutlarda kartal, Daha çalımlı. Koparır göğsünden bir düğme daha, Tezkere bekliyen biri. incesu Deresi, merhaba. Genç bayraklar vardır, Barış düşünür, Kuyularda işçi, mavilikleri. Ben hepsini düşünürüm, Yirmidört saat Ve seni düşünürüm, Karanlık,hırslı... Seni, cihanların aziz meyvası. ilan-ı aşk makamından bir mısra, Yeşerip, kımıldar içimde, Düşer aklıma gözlerin... Oysa murad alamam. Oysa akdan - karadan Bilirim, payım bu kadar... Unutmuş gülmeyi gözbebeklerim. Unutmuş dudaklarım öpmeyi. incesu Deresi, merhaba...
 9. (bkz: maraba televole)
 10. yanılmıyorsam farsça kökenli bir kelime.
 11. bestesi hasan albayrak'a ait olan eser. ali rıza albayrak ve hüseyin albayrak seslendirir. erkan oğur, bu nefesin ortalarında yine boyut değiştirtir.* Merhaba hoş geldin ey ruh-i revanım, merhaba Ey şeker leb dil-ber-i şirin zebanım, merhaba Çün lebün cem-i cem oldu nefha-i ruhu-l kudüs Ey cemilüm ve'y cemalim bahrü kanum merhaba Ey melek suretli dilber, can fedadır yoluna 'Lahmine lahmi' dedün çün, kanı kanum merhaba Geldi yarim naz ile sordu: Nesimi nicesen Merhaba hoş geldin ey ruhi revanım merhaba
 12. arapça olup selamlama anlamına gelir, benden size zarar gelmez gibi bir anlamı yoktur. öztürkçedeki selamlama sözcüğünün bu olduğunu sanan ve merhaba demekle türklüğü yücelttiğini sanan çemişler yok değildir.
 13. http://www.merhabagazetesi.com.tr http://www.radyomerhaba.com
 14. aziz nesin'in "merhaba" adlı kitabına isim veren kö$e yazısıdır. Tanin Gazetesi'nde, 1 Mart 1961 tarihinde çıkmı$tır.. Merhaba sayın okurlarım, merhaba sevgili okumazlarım, sevenlerim, sevmeyenlerim, can yolda$larım, can dü$manlarım, merhaba! Sayın bayanlar baylar, merhaba! Sayın olmayan bayanlar baylar, sizlere de merhaba!... Bindiği dalı kesenler, öksürüğe göre esenler, çabuk kırılıp küsenler, merhaba! Nerdesin, bir $u dağın ardında kalan umudum, merhaba! Ba$ tacı edilen hazret-i kuyruk, merhaba! Yaban iti bay buyruk, merhaba! Atı alıp Üsküdar'ı geçen, kan tükürüp kızılcık $urubu içtim diyen, kendi yağıyla kavrulanlar, el kapılarında savrulanlar, merhaba! Merhaba bal börek, merhaba zehir zemberek!... Üçler, yediler, kırklar, cini $eytanı, iti uğursuzu, $eytana pabucu ters giydireni, kıçında altın kaçıran hac yolcusu, pörsük memelerine yavrusu için süt gelsin diye memelerini mıncıklatan ey yurdumun mübarek orospusu, merhaba! Babıâli salhanesinde birbirlerini boğazlayıp yiyen kurt kalemli uğra$da$larım, merhaba! Gözünü budaktan, sözünü efendiden u$aktan esirgemeyenler, aldatan kaltabanlar, aldanan daltabanlar, merhaba! Batı kafalı-doğu gövdeli, doğu kafalı-batı gövdeli, 1961 modeli yerli Pan'lar, aralarındaki sandalye dala$malarını halka yurtseverlik, özgürlük sava$ı diye gösteren politika cambazları, ey tükürdüğünü yalayan, ey her kapıyı açan yalan dolan, merhaba! Konu$urken mangalda kül bırakmayanlar, halka talkın verip kendileri salkım yutanlar, dönme dolaplar, çarkıfelekler, rüzgârgülü, sayın dönek, bay fırıldak, yüksek sosyete, alçak sosyete, orta yerde iki arada bir derede kalanlar, ilericiler, gericiler, övüngenler, sürüngenler, ben demi$timciler, neme gerekirciler, hepinize merhaba! Ağızdan dolma, kulaktan kapma, yarımyamalak, üstünkörü, kara aydın, çeyrek aydın, saray soytarısı, merhaba! Dü$ükler, kalkıklar, dü$ecekler, dü$ecekleri yere tırmananlar, merhaba! Aslanın ağzındaki ekmek, kendinden ba$kalarına yarayan emek, Zemzem'den çok daha kutsal Alınteri, göz nuru, gözümün nuru, caanım efendim, merhaba! Ağızlarına bir parmak bal çalınanlar, bal tutup parmak yalayanlar, halkı uyutan tatlı sesli yem borusu, eğrisi, doğrusu, yakın geleceğimiz, çıkmaz ayın son çar$ambası, ey geç olsun da güç olmasın, ey $ahane tembellik, altı ayda çıkan temiz i$, bugün git yarın gel, ey tek nalımız, bulunacak üç nalla bir atımız, kahrolanlar, kahredenler, merhaba! Tatlı dille söyle$eceklerim, di$ di$e, göz göze dövü$eceklerim, canlarım, ciğerlerim, merhaba! Yiğitlikte gemi aslanı, ödleklikte tarla sıçanı, kahpelikte e$i olmayan, dü$mü$e tekme vuran, kalkmı$a elpence duran, gidene ağam diyen, gelene pa$am diyen, bugün dünden âlâsın, evet efendim sepet efendim, ne buyrulur efendim, patlıcanın değil efendim, efendinin dalkavuğu, yiğitliğin harman olduğu yerden çıkanlar, kahpeliğin yasa olduğu yerlerde bitenler, merhaba! Ey kutsal zamazingo, günlük i$imiz fasafiso, ey alavere dalavere, ey klasik politikamız idare-i maslahat, son baskı fiskos gazetesi, kuyruğa kulköle olan, buyruğa yatıp yuvarlanan dü$üncesi sahibinin sesi, dü$üp takkesi keli görünen, halk deyip halk cebinde eli görünen, merhaba!... Ali'nin ba$ından Veli'nin ba$ına, Veli'nin ba$ından Ali'nin ba$ına geçirilen külah, tek sigortamız Ma$allah, tek umudumuz "iyi olur in$allah", merhaba! Alicengiz oyunu, politikamız kö$e kapmaca oyunu, ilkeniz körebe oyunu, toplumsal adalet uzune$ek oyunu, hayatımız birdirbir oyunu, "alttan verir samanı üstten çıkar dumanı, çattı mattı kaç çattı" hesabımız i$te bu, merhaba evdeki hesabı çar$ıya uymayanlar, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olanlar, gönderdikleri yabancı ülkelerde unutulan inceleme heyetleri, dokuz köyden kovulup onuncu köyü arayan yolda$larım, merhaba! Merhaba ulan körkadı, anamızı belleyen körkadı, merhaba! Odun iskelesi müdürü, gusülhane mandalı, apteshane ibriği, merhaba! Armudun sapı var, üzümün çöpü var, estekti köstekti, yan yattı çamura battı, çeri var çöpü var, korkaklığımıza, hayınlığımıza, uydurduğumuz pis bahaneler, merhaba! Balıklar, batıp yan giden balıklar, kavağa çıkan balıklar, bize gülen balıklar, kokusu kuyruğa gelmi$, dar zamanında yoksula imdat gelen derya kuzusu palamut, iktidarları desteklemek için karaya vuran torik, merhaba! Müzik aletimiz gümü$ zurna, tek eksiğimiz leğen örtüsü, en iyi anlayı$ımız mangal tahtası, zavallı bayram haftası, ba$ımızdaki fesleğen, ey olmayan ayranımız içmeye, atla giden çe$meye, merhaba! Ayaklarını yorganlarına göre kısaltanlar, yorganlarını ayaklarına göre uzatanlar, sosyetenin sokak sürtü$ü, yüreğimizi ağzımıza getiren lodos üfürüğü, ey büyüklerin kerametli tükürüğü, merhaba! Atı alıp Üsküdar'ı geçen parayı verip düdüğü çalan, arabasını dağdan a$ıran, düz ovada yolunu $a$ıran, merhaba! Di$ini sıkan, kemeri kısan dargelirli, merhaba! Ey enseler, ey gerdanlar, ey ölçüyü kaçıran göbekler, ey hesabı $a$ıran bolgelirliler, merhaba! Sırça kö$kte oturup kom$usuna ta$ atanlar, on parmağında on karalar, fildi$i kulelerinde tüneyen papağanlar, ey kafeste çitleyen dut yemi$ bülbüller, teker kırıldıktan sonra yol gösterenler, vakitsiz öttü diye ba$ı kesilen horozlar, suyunu kirletti diye kurdun yediği kuzu, utan artık heeey Üsküdar'da sabah oldu, merhaba! Eli i$te, gözü oyna$ta olan, burnu Kaf dağında olan, ey zümrütanka, ey $ahmeran, merhaba! Yüzyıllardan beri bir türlü dolduramadığımız incir çekirdeği, tadına doyamadığımız keçiboynuzu, dam üstündeki saksağan, merhaba! Gözümün üstünde ka$ın var dedirtmeyenler, güne$e kar$ı i$etmeyenler, üstü bıyık altı sakal diye tükürtmeyenler, iki ucuyla ortası pis değnekler, Mersin'e diye tersine gidenler, el dokunmayan zülfiyar, merhaba!... Kokup bula$mayan tav$an tersi, etliyle sütlüye karı$mayan biçimsel demokrasi teresi, suya sabuna dokunmayan elin pisi, uyuntular, mıymıntılar, sünepeler, süprüntüler, iyiler, kötüler, hem iyi hem kötüler, kısaca bizler, harman olduğumuz ki$iler, merhaba! Merhaba yoksulum, merhaba mahalle mantarı milyonerler, nerdesin ey sağduyu, sesimi duyar mısın ey özgürlük, merhaba! Merhaba verilip de tutulmayan sözler, merhaba doymayan gözler, merhaba dolmayan göbekler, iskemleler, i$kembeler, ey özgürlük, merhaba! Yurdumun ağaçsız toprakları, topraksız ağaçları, insansız topraklarım, topraksız insanlarım, gözya$larım, bu ağrılı yürek, bu sızılı ba$, kanımı yakan ata$, merhaba! içimdeki özlem, yüreğimi dağlayan bu acı gözlem... Merhaba! Merhaba bize gülen balıklar, akıl veren alıklar, merhaba! Karda$larım, bacılarım, emmilerim, yiğenlerim, koç yiğitim, uyuz itim, sağı sayrısı, yok sözümün ayrısı, hepinize merhaba!... Merhaba özgürlük sava$ında yaralanıp yitenler, merhaba bu yolda dökülüp bitenler, merhaba! Merhaba söylenememi$ en güzel söz, merhaba güzel yarınlar, merhaba gelecek aydınlar, merhaba!... i$te girdik alana, selam verdik dört yana, sözümüz anlayana: Merhabalar, merhabaaa!...
 15. (bkz: ni hao)
 16. ferhat tunçun bir şarkısının adı.bir zamanlar konserlerinde ilk söylediği şarkıdır.
 17. ahmet kaya'nın seslendirdiği şarkının sözleri hülya özzümrüt'e aittir.
 18. fars kökenli bir kelime olup; benden sana zarar gelmez anlamında kullanılır fars dili ve edebiyatında
 19. 1997 çıkışlı albüme ismini veren güzel bir efkan şeşen şarkısı; çıkınımda güneş koynumda bir hüzün düştüm yollara ben elimde son bir gül son olmasın diye düştüm yollara ben bilirim her gecenin sabahında şafak söker yürürüm umut dolu ufuklara ellerin kenetlendiği canlar bir türkü söyler gökyüzü yeryüzü merhaba merhaba yeni doğan çocuklara merhaba merhaba hala yürüyen dostlara merhaba merhaba sevdalara koşanlara merhaba merhaba dostlara insan olanlara merhaba
 20. bir yabancıdan duyulduğunda şaşırtan kelime... nasıl şaşırtmasın, kendi aramızda o kadar az kullanıyoruz ki...
 21. zülfü livaneli'nin konser açılışlarında seslendirerek izleyenlerini selamladığı şarkısıdır . Dünyanın ucunda bir gül açılmış Efil efil esen yele merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sarp kayadan geçen yola merhaba Gün be gün yüreğim ulu yalımda Engel tuzak kurmuş bekler yolumda Zulümlerde işkencede ölümde Bükülmeyen güce kola merhaba Acıda kahırda çekmiş geliyor Güneşten boşanmış kopmuş geliyor Bir ışık selidir, sökmüş geliyor Nazım usta, coşkun sele merhaba Alınacak Anadolu'nun öcü Yerde kalmıyacak çekilen acı Açıldı geliyor şafağın ucu Şu doğdu doğacak güne merhaba Selam olsun dört bir yana merhaba Akan kana düşen cana merhaba Hesap sorulacak güne merhaba Türküler söyleyen dile merhaba
 22. (bkz: geia)
 23. al al kalbimi aklımı ne varsa olduğu gibi hepsi senin kal kal gitme dur bir yol bulunur bu ruh ayrılığa hazır değil (bkz: pelin bindal)
 24. (bkz: merhaba ne vardi)
 25. naptı len, naber lan gibi sözlerin resmice söylenmesine denir.

senin merhaba kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap