sulh sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?


sulh kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : cenk, savaş, cihat, harp

<< sulak sulu >>

android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te cenk kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te yaklaşık 8 sayfa içerik bulunmaktadır.

  1. (bkz: baris)
  2. (bkz: yurtta sulh cihanda sulh)
  3. davacı ile davalının ihtilaf konusunda mutabakata vardığını belirten hukuk kurumu.
  4. en kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.cicero
  5. medeni usul hukukunda hüküm yerine geçen işlemlerden biri. feragat ve kabulun aksine şarta bağlanabilir.
  6. 18 yaşında istanbul'da ikamet etmekte olan duygusal bir okadarda asi bir arkadaş bu.harika parçaları var.gün gelirde inşallah duyurabilir sesini.yaşadığı, kendine ağır gelen olaylardan sonra kayıt almaya başlamış evde.oradan oraya derken stüdyo ya girmeye başlamış kimi zaman ve inanilmaz işler çıkaran harika parçalar çıkarabilecek potansiyel var bunda.can yakar.
  7. farsça'da "barış" manasına gelen kelime.
  8. "sözlükte "iyi olmak, iyi hal üzere bulunmak, durumu düzeltmek ve fesadın yok olması" anlamlarındaki "s-l-h." kökünden türeyen "sulh"; anlaşmak, barışmak ve barış demektir. kur'ân'da "sulh" kelimesi bir âyette geçmiştir. bu âyette, karı ile kocanın aralarında çıkan anlaşmazlığa son verip barışmaları söz konusu edilmiş ve sulhun hayırlı olduğu bildirilmiştir. karı-koca arasında olduğu gibi fert ve toplumların aralarındaki sorunları çözüp barış içinde olmaları hayırdır. "sulh"; daima kavga, savaş ve anlaşmazlıktan iyidir. insanın rabbi, kendisi, ailesi, komşuları ve insanlarla barışık olması sulh'tur. (i.k.)bir fıkıh terimi olarak sulh, iki ülke arasında yapılan barış anlaşmasını ifade ettiği gibi (bk. muahede), davalı tarafların aralarında anlaşmalarını da ifade eder. sulh karşılıksız olarak yapılabileceği gibi, bir bedel karşılığında da yapılabilir. bu takdirde alınan bedele, sulh bedeli denir.sulh ikrar veya sükut ya da inkar ile birlikte olabilir. yani taraflardan biri, haksızlığını kabul etmek suretiyle sulh yapabileceği gibi, haklılığını savunduğu, karşı tarafın iddiasını inkar ettiği halde mahkemeyle uğraşmamak için sulhü kabul edebilir. ya da, herhangi bir açıklamada bulunmadan, sadece sulh yapabilir.hukuk davalarında karşılıksız veya bir bedel karşılığında sulh caizdir. amden veya hata ile işlenen cinayetlerde, sulh yapmak caizdir. kur'ân-ı kerim'de, "?öldüren, ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, artık kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyeti ödemek gerekir." buyurulmaktadır (bakara, 2/178). fakat had cezalarında sulh caiz görülmemiştir."kaynak:dini kavramlar sözlüğü

senin sulh kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap